Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Ügyféltájékoztatók

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!

A kertes házban lakóknak érdemes mérlegelniük, mert locsolómérő felszereltetésével vagy a vízmű locsolási kedvezményének igénybevételével csökkenthetik szennyvízdíjukat.

 

A kerttulajdonos Fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat:

  1. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvízdíjban megjelenő 10 %-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel. Igénylőlapot Társaságunknál kérhet személyesen, kirendeltségeinken, vagy honlapunk felkeresésével (http://www.trvzrt.hu), tárgyév április 15-ig.
  2. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljenLocsolási mellékmérős szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet szabályozza.

Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azoknak, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezményükről.

 

Locsolómérő felszerelését azon Felhasználóinknak javasoljuk felszereltetni, akik jelentős mennyiségű, havonta 20 m3-nél több vizet használnak, mely nem a csatornába kerül. A locsolómérő felszerelésének költségei (terveztetés, szerelési díj, vízmérő ára) egy átlagos kertes családi háznál akár egy szezon alatt is megtérülhetnek.

Kisebb fogyasztás esetén javasoljuk a locsolási kedvezmény igénybevételét.

Mikor vehető igénybe a mellékvízmérős kedvezmény?

 • Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
 • Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek van bekötési ivóvízmérője (a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be).
 • Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.
 • Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatóval szemben díjhátraléka.

Mi a teendő, ha szeretné igényelni az átalánydíjas locsolási kedvezményt?

 • A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára kell benyújtani, és a bejelentést követő 30 napon belül válik hatályossá.
 • Az igénylés benyújtásának határideje tárgyév április 15.

Locsolási kedvezmény lépésről lépésre

 • A víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről értesíti a Felhasználót.
 • A pozitív elbírálás után az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni.
 • A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására, a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között a tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor.
 • Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásba veszi. Ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

 • a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,
 • a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,
 • az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

Jó tudni!

 • Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az Felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).
 • Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.
 • A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.
 • A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a Fogyasztó a helyszínen fizeti, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2017-ben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni.
 • A kedvezmény nem vehető igénybe az önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.
 • A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok honlapunkról letölthetők). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azoknak, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
 • A szolgáltató elutasíthatja azon Felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a kedvezményt, amennyiben a kedvezményes időszakban a Felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza.

Tiszagyenda Lakossági Tájékoztató

Lakossági tájékoztató 

A legfrissebb mérések alapján, Tiszagyendán az ivóvíz arzéntartalma meghaladja az érvényben lévő Korm. rendeletben meghatározott határértéket, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a településen elrendelte az átmeneti ivóvíz szolgáltatást. A hálózati víz nem minősül ivóvíznek, a fogyasztók vezetékes vize főzésre és ivásra nem, fürdésre, mosakodásra, mosogatásra és takarításra azonban korlátozás nélkül megfelel.

A visszavonásig érvényes határozathozatallal egy időben, a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a helységben megkezdte az átmeneti ivóvízellátás biztosítását. Annak érdekében, hogy minden érintett hozzájuthasson a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez, a TRV Zrt. a továbbiakban, a fegyverneki vízműjéből biztosítja a lakosok számára, a minden minőségi paraméternek megfelelő ivóvizet. A kormányhivatal napi 3 liter vízmennyiség biztosítását rendelte el egy főre.

A településen az ivóvízellátás 2017.03.22-től visszavonásig lajtos kocsiból történik, melyhez szállításra alkalmas edényt a fogyasztónak kell biztosítani. 

A vízosztás helyszíne és időpontja: 5233 Tiszagyenda

- 08-10 óráig vízműtelep (Ady Endre út 3.)

- 10-12 óráig piactér

- 12-14 óráig Kunhalom út - Rákóczi út sarok

- 14-16 óráig Petőfi út (Református templom)

A kialakult helyzetről további tájékoztatást adunk a Vízműtelepen, illetve a 06/70 443 2848 telefonszámon. Az átmeneti vízfogyasztás felfüggesztéséről újbóli tájékoztatást adunk ki.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Nagykáta, Tápiószele – mosatás

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy a településeken szakembereink 2017.03.23–30. között (07 - 14 óra közötti időszakban) a belső elosztó hálózat mosatását végzik.

Kérjük, hogy a megjelölt időpontban az ivóvízzel üzemelő berendezéseket (mosógép, mosogatógép, bojler, előszűrő stb.) ne használják és szociális célra (főzés, WC öblítés, kézmosás stb.) előzetesen vételezzenek vizet.

 

A nem szabványszerű vízhálózati rákötések és bekötések esetén keletkező károkért a TRV Zrt. nem vállal felelősséget. Az ilyen és az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében a munkálatok ideje alatt a vízóráknál elhelyezett csapokat célszerű zárva tartani.

 

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a munkálatok során az ivóvíz zavarossá válhat, mely a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával letisztul. A munkák ideje alatt a zavaros víz fogyasztása nem jelent egészségre veszélyt, de célszerű ülepíteni. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavaros lehet, ilyenkor érdemes néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

 

Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket, megértésüket kérjük.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

 

148x296

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ