Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. „Kiskörei Szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfok javítása és bővítése” KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0014 azonosító számú projektje 2011 évben elkészült

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. „Kiskörei Szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfok javítása és bővítése” KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0014 azonosító számú projektje 2011 évben elkészült.

A szennyvíztelep 1300 m3/nap kapacitású bővítése 2100 m3/napra, valamint a telep intenzifikálása valósult meg a beruházás következtében.
A multifunkcionális tisztító medence mintegy 4.600 m3 víztérfogatú egység tartalmazza a telepre befolyó összes nyers szennyvíz mechanikai tisztítását szolgáló gépi rács és homokfogó berendezést. Ezt követően kerül a víz az osztóműbe, ahol a már szűrt szennyvíz szétválasztásra kerül az új és a régi tisztítótelep, valamint az 500 m3-es havária tároló között.

Mind az új, mind a régi rendszer átfolyós rendszerű biológiai tisztító egységek, melyekről lekerülő tisztított szennyvíz gravitációsan a Tiszába folyik.
Árvíz, vagy a Tisza folyó magas vízállása esetén a tisztított víz a telep új építésű árvízi átemelő aknájába kerül, ahonnan szivattyúval emeljük át a befogadó Tisza folyóba.

A szennyvíz tisztítás végtermékeként keletkező iszap gépi víztelenítést követően a szennyvíztelepen kialakított tároló és nyitott műveleti téren komposztálásra kerül. A komposztálás vonzataként megépült egy munkagéptároló, egy segédanyagtároló és egy fedett komposztáló csarnok. A komposztálást a beruházás keretén belül beszerzett gépi egységekkel úgymint multifunkcionális rakodógép, trágyaszóró, zöldhulladék aprító, pótkocsi és egyéb kiegészítő elemek segítségével lehet végezni.

A telep bővítésével együtt új telepi út és térburkolatok kerültek megépítésre, valamint megvalósult a telep energia ellátásának teljes felújítása is. 2011.01.14-én a telep 6 hónapos próbaüzeme megkezdődött, mely 2011.07.16-án sikeresen lezárásra került. E naptól kezdődően a beruházást indító Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. használatába és birtokába került a szennyvíiztisztító telep, mely a térség egyik legfontosabb környezetvédelmi beruházása volt.

Építés közben

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ