Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

A szervezeti struktúra

Központi épület

A Társaság központja

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56) 422-522
Fax: +36 (56) 373-029
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A szervezeti struktúra megtekintéséhez kattintson ide

 

Menedzsment

Vezérigazgató: Hajdú Gábor
Gazdasági igazgató: Pappné Hegedűs Hajnalka
 

Szervezeti egységek

Titkárság

Vezérigazgatói Titkársági Vezető: Végert Éva
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Iszkeitz András Műszaki Igazgató 

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Közműszolgáltatás az ország bármely területén lévő víziközművek – állami, önkormányzati, vagy egyéb tulajdonban lévő ívó-, iparivíz-tisztítók vízhálózatok, szennyvíztisztítók, csatornahálózatok – európai színvonalnak megfelelő, gazdaságos és fogyasztóbarát üzemeltetése. Koncessziós szerződésre alapozottan a Nyugati Főcsatorna üzemeltetése, fenntartása, felújítása, fejlesztése, ehhez kapcsolódóan halas tavi és öntözővíz-ellátás biztosítása. A vízügyi igazgatóságokkal és más megbízókkal kötött megállapodások (szerződések) alapján a főművekről és öntözőrendszerekről mezőgazdasági és egyéb vízhasznosítási tevékenység ellátása. A műszaki fejlesztésekkel és a területi integrációval kapcsolatos feladatok ellátása. Grundfos szivattyúk értékesítése, szervízelése, javítása és belső szolgáltatás végzése.

  

Műszaki Igazgató asszisztense: Varga Anita

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A tevékenységi kör: Titkársági, igazgatási feladatok, vezetők programjának koordinálása, iratkezelés, irattárazás. A Felügyelő Bizottság működésének koordinálása. A Társaság testületeinek a munkavégzésének koordinálása, előkészítése, irattárazása, a Társaság iratkezelése, vezetők programjainak koordinálása.

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Osztályvezető: Haraszti Zoltánné
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: A Társaság számviteli rendjének megfelelő megbízható, valós összképet biztosító információk gyűjtése, rögzítése, szolgáltatása a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről, jövedelemtermelő képességről és a tevékenységek eredményéről. Állami, önkormányzati és működtetői vagyon nyilvántartása. A Társaság pénzforgalmának bonyolítása, pénzügyi műveletek ellátása, a likviditás biztosítása. A vezetés és az egyes szervezeti egységek pénzügyi információkkal történő ellátása.

 

Kontrolling Osztály

Osztályvezető: Kálnoky László
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: A tervezési munka társasági szintű összefogása. A terv követelési-elemzési (kontrolling) rendszer kidolgozása és működtetése, belső és külső jelentések elkészítése. Árszabályozás.

 

Logisztikai Osztály

Osztályvezető: Döbreiné Zombori Judit

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Logisztikai folyamatok teljes körű irányítása, folyamatos fejlesztése, a felmerülő hibák korrigálása, készletezés, folyamatosan ellenőrzi a gyártáshoz szükséges alapanyagok megfelelő szintű mennyiségét, beszerzési folyamat lépéseinek megtervezése, lebonyolítása, vezeti és ellenőrzi a dolgozók munkáját, biztosítja a hatékony raktári működést, aktívan együttműködik a társosztályokkal, a beszállítókkal és a vevőkkel. A Társaság készletraktárainak felügyelete, készletszintek figyelemmel kísérése, a takarékos készletgazdálkodási feltételek megteremtése és fenntartása, készletekkel kapcsolatos igények fogadása, beszerzések megszervezése.

 

Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály

Megbízott Osztályvezető: Drávucz-Katonka Orsolya
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Munkaerő-gazdálkodás irányítása, a munkáltatással kapcsolatos feltételek kezelésére, biztosítására irányuló intézkedések.

 

Akkreditált laboratórium

Közvetlenül irányítja: Dr. Cégény Ildikó
Cím: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.
Tel.: +36 (52)527-354 
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Megszervezi és irányítja a Társaság és a külső megrendelők vizsgálati igényeinek megfelelő mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat. A Társaság vizsgálati eredményeinek alapján javaslatot tesz a víztisztítási technológiák módosítására, a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében.

 

Belső ellenőrzés

Belső ellenőr:
Cím:
Tel.:
E-mail:

A tevékenységi köre: A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött területek kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

 

Adatszolgáltatási és Minőségirányítási Osztályvezető

Vezetője: Farkas Katalin
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: A minőség-ellenőrzés a Társaság működése során alkalmazott eljárások megfelelőségének vizsgálatát látja el, a vonatkozó jogszabályok (nemzeti, szakmai, vállalati szabványok) szerződések, ellenőrzési utasítások, belső szabályozás, dokumentációk követelményei alapján. A minőségirányítás rendszerének karbantartása, működtetése a továbbiakban a feladata.

 

Ügyfélszolgálati Osztály

Megbízott Osztályvezető: Plesznikné Bárány Márta
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: A Társaság alaptevékenységi szolgáltatását igénybe vevő ügyfelek tájékoztatásának, kérdéseik megválaszolásának, reklamációk, bejelentések kezelésének biztosítása. A fogyasztók számlázásának megszervezése, számlareklamációk, fizetési kedvezmények, kintlévőség kezelése, behajtás megszervezése, a Társaság horizontális kapcsolatrendszerén keresztül. Kapcsolattartás megszervezése, fenntartása a Társaság ügyfeleivel. A Társaság minőségirányítás rendszerének karbantartása, működtetése. A belső, illetve a külső auditok megszervezése, lebonyolítása.

 

Call Center Osztály

Osztályvezető: Plesznikné Bárány Márta
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre:

 • Üzenetrögzítőn hagyott üzenetek feldolgozása
 • Hibabejelentés felvétele és továbbítása
 • Vízmérő állás felvétele és rögzítése
 • Átalányfogyasztás módosítás felvétele és rögzítése
 • Számlázási/ levelezési cím módosítás felvétele és rögzítése
 • Fizetési mód változtatás felvétele és rögzítése kivéve csoportos beszedés
 • Részletfizetési igény felvétele és továbbítása
 • Vízmérő ellenőrzési, illetve csere igény felvétele és továbbítása
 • Folyószámla karton, hátralékról csekk kiküldése felhasználó kérésére
 • Számlamásolat, szerződés másolat, egyéb igazolás kérésének felvétele és továbbítása
 • Számlázással kapcsolatos egyeztetés, kivizsgálási igény továbbítása
 • Panasz, reklamáció, egyéb bejelentés kivizsgálásra történő továbbítása
 • Általános Tájékoztatás
 • Időpont foglalás személyes ügyintézésre

 

Behajtási és Követeléskezelési Osztály

Megbízott Osztályvezető: Fodorné Horváth Anett 
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: fogyasztói kintlévőség kezelése, behajtás megszervezése az üzletszabályzat, valamint a követeléskezelési és behajtási szabályzatnak megfelelően, fizetési felszólítások kibocsátása, fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése.

  

Beszerzési Osztály

Megbízott Osztályvezető: 
Cím: -
Tel.: -
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Az anyagok, eszközök és szolgáltatások közbeszerzés nélküli és közbeszerzéssel történő beszerzése. Elkészíti az éves pályáztatási és közbeszerzési tervet. Irányítja a beszerzéssel és pályáztatással kapcsolatos feladatokat, ellátja a társasági cikktörzs kezelésével, karbantartásával összefüggő feladatokat.

 

Jogi Osztály

Osztályvezető: dr. Varga Imre
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: szerződések előkészítése, jogszabály változások követése, követeléskezelés, a Társaság egészét érintő PR és marketing tevékenység kialakítása, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, belső és külső munkatársakkal, szolgáltató társaságokkal végeztetett munkafolyamatok koordinálása. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Társaság jogi képviseletének ellátása és jogi ügyek koordinálása. A Társaság jogi képviseletét – a jogi osztályon kívül - megbízási szerződés alapján ügyvéd látja el. Az ügyvéd a bíróságok és más hatóságok előtt meghatalmazás alapján jár el a Társaság képviseletében. Az ő munkáját és a folyamatokat a jogi osztály koordinálja. Gondoskodik a vezérigazgató által hatáskörébe utalt ingó- és ingatlan fogalomkörébe tartozó, Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak hasznosításáról, azok állagának megóvásáról. Gondnoki feladatok ellátása.

 

Marketing Osztály

Osztályvezető: Drávucz-Katonka Orsolya
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: Szervezi a Marketing Osztály munkáját, kapcsolattartás a PR tevékenységek ellátásával foglalkozó Társasággal. Folyamatos kapcsolattartás a támogatókkal és támogatottakkal, a velük kapcsolatos támogatási szerződések előkészítése. Új támogatók felkeresése. A Társaság rendezvény-naptárának tárgyévet megelőző évben történő előkészítése. Koordinálja és elvégzi a reklámajándékok tervezését, beszerzését. A Marketing Osztály tevékenységével kapcsolatban felmerült valamennyi költségről folyamatos tájékoztatást nyújt az osztály közvetlen irányítójának. A Társaság honlapjának aktualizálása, fejlesztése. Sajtóelemzést készít a sajtófigyelés alapján. A Társaság belső kiadványainak szerkesztése, kiadásának koordinálása.

 

Informatikai Osztály

Megbízott Osztályvezető: Pogány Gábor
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A tevékenységi köre: Társaság egészét érintő informatikai feladatok, az ezzel összefüggésben belső vagy külső munkatársakkal, illetve szakértőkkel végeztetett munka koordinálása, elsődlegesen a meglévő informatikai rendszer kifogástalan működtetése.


Területfejlesztési Vezető

Vezetője: Rozgonyi Attila
Cím:  4027 Debrecen, Füredi u. 72-74.
Tel.:  +36 (52) 450-868
Fax: +36 (52) 531-141
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Társaság működési területéhez csatlakozni kívánó önkormányzatokkal kapcsolattartás, önkormányzatokkal való egyeztetés, a csatlakozást követően az átadás-átvétel figyelemmel követése. Üzemeltetés időszaka alatt folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés.

Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 

Megbízott Osztályvezető: Lendvay Tamás

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: üzemigazgatóságok által benyújtott adatok összegzése, kimutatás készítése. Pályázatok pénzügyi, gazdasági feltételeinek megvizsgálása. Vízi-közművek állapotának felmerése, technológiai működési folyamatok. Vízminőség-védelmi, környezetvédelmi feladatok koordinálása. Víz-közmű hálózati térképek készítése, digitalizálása. a vízi-közmű hálózatok mennyiségi, minőségi adatainak összegyűjtése.

 

Beruházási, Vállalkozási és Fejlesztési Osztály 

Osztályvezető: Zsótér László

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: beruházási csoportja kidolgozza a stratégiai terv és az üzleti terv beruházási részét, az operatív beruházási tervét. Előkészíti és irányítja a beruházások és fejlesztések megvalósítását. A vállalkozási csoport a vállalkozási munkákat előkészíti, elvégezteti, kapcsolatot tart a megbízókkal. A fejlesztési csoport feltárja a fejlesztési forrásokat, projekt szervezetet működtet a megvalósítások érdekében. A Pályázati csoport koordinálja a pályázati forrásból megvalósuló projekteket. Az Energetikai csoport végzi a Társaság energiafelhasználásának vizsgálatát, elemzését, javaslatot tesz a hatékonyabb energiafelhasználásra.

 

Grundfos szerviz

Szerviz Vezetője:  Farkas Tamás
Cím: 5000 Szolnok, Thököly u. 83.
Tel.: +36 (56) 428-824
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tevékenységi köre: külső és belső megrendelések teljesítése, technológiai szerelés. Grundfos berendezések márkaszerviz tevékenységnek ellátása, belső szolgáltatások.

A Grundfos szervízről bővebben itt olvashat

 

Hajdú - Bihar megyei Üzemigazgatóság

Üzemigazgató: Kálmánné Nagy Mária
Cím: 4032 Debrecen, Füredi út 72-74.
Tel.: +36 (52) 531 - 140
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Hajdú - Bihar megyei Üzemigazgatóságról bővebben itt olvashat

 

Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei Üzemigazgatóság

Üzemigazgató: Csernátoni István
Cím: 4625 Záhony, Ady E. út 2.
Tel.: +36 (44) 500 - 145
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Üzemigazgató Helyettes: Kantár József
Cím: 4625 Záhony, Ady E. út 2.
Tel.: +36 (44) 500 - 145
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei Üzemigazgatóságról bővebben itt olvashat

  

Jász - Nagykun - Szolnok megyei Üzemigazgatóság

Üzemigazgató: Szabó Péter Zoltán
Cím: 5000 Szolnok, Thököly u. 83.
Tel.: +36 (56)422-522
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Jász - Nagykun - Szolnok megyei Üzemigazgatóságról bővebben itt olvashat


 

Mezőgazdasági Vízhasznosítási Üzemigazgatóság

Üzemigazgató: Szabó József
Cím:5000 Szolnok, Thököly u. 83.
Tel.: +36 (70) 319-0116
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Mezőgazdasági Vízhasznosítási Üzemigazgatóságról bővebben itt olvashat

 

Jászsági Üzemmérnökség

Üzemmérnökség Vezető: Kocza Gábor Imre
Cím: 5100 Jászberény, Margit sziget 1.
Tel.: +36 (70) 930-4321
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Kunsági Üzemmérnökség

Üzemmérnökség Vezető: Jáger Viktor
Cím: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 179.
Tel.: +36 (70) 377-1622
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Záhonyi Üzemmérnökség

Üzemmérnökség Vezető: Kantár József
Cím: 4625 Záhony, Ady E. út 2.
Tel.: +36 (44) 500 - 145
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Fehérgyarmati Üzemmérnökség

Üzemmérnökség Vezető: Szatmári Zoltán
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Bocskai út 4.
Tel.: +36 (30) 925-9809
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

 

148x296

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ