Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Törvényességi ellenőrzésre jogosult

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1081 Budapest, II.János Pál Pápa tér 7.
Tel: +36 (1) 459-7777
Fax: +36 (1) 459-7766
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ügyfélszolgálat:
Posta címe: 1444 Budapest, Pf: 247.
Tel: +36 (1) 459-7740
Fax: +36 (1) 459-7739

Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek: 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

Hatáskör: 
 • eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
 • dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat. 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Cím: 1044 Budapest, Pf.: 247.
Telefon: +36 (1) 459-7777
Fax: +36 (1) 459-7739
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.eh.gov.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör: Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-3540
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.ajbh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Főigazgatója: Pintér István
Levélcím: 1428 Budapest, Pf:20
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800
Fax: +36 (1) 210-4677

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Cím: Budapest 1024. Margit krt. 85.
Telefon: +36 (1) 336-7843, +36 (1) 336-7851
Fax: +36 (1) 336-7445
Postafiók: Pf. 672. Budapest 1539.
e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:
 • az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
 • az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
 • a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
 • vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
 • a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
 • egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
 • a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
 • a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
 • a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 (56) 503-442
Fax: +36 (56) 503-407
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon. 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon: +36 (56) 510-610
Fax: +36 (56) 370-005
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 5000 Szolnok, Ady E. út 35-37.
Telefon: +36 (56) 513-336
Fax: +36 (56) 510-204
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.nfh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Hatáskör: Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székhely: 5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím: 5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon: +36 (56) 422-102
Fax: +36 (56) 341-699
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Hatáskör: Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Postai cím: 5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon: +36 (56) 523-423
Fax: +36 (56) 343-768
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.kotiktvf.kvvm.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör: A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon: +36 (56) 501-404
Fax: +36 (56) 412-636
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jegyzője

Név: Dr. Papp Csaba
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Telefon: +36 (42) 599-510
Fax: +36 (42) 599-514
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Cím: Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Postai címe: 4400, Nyíregyháza Pf.: 246
Telefon: +36 (42) 598-930
Zöldszám: +36 (80) 40-11-11
Fax: +36 (42) 598-941
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ügyfélszolgálat: Telefon: +36 (42) 598-930 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és péntek 8.00–12.00 szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Tisztifőorvos: Dr. Magyar Veronika
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Telefon: +36 (42) 501-008 /137m
Fax: +36 (42) 501-009
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefonszám: +36 (42) 500-694, Telefax: +36 (42) 504-398
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyíregyházi Kirendeltség

Kirendeltség megbízott vezetője: Dr. Juscsák Dóra
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
4401 Nyíregyháza, Pf. 299.
Telefonszám: +36 (42) 500-694, +36 (42) 504-397
Telefax: +36 (42) 504-398
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ügyfélfogadás:

  • hétfő 8:00-16:00
  • kedd 13:00-16:00
  • szerda 8:00-16:00
  • csütörtök 8:00-16:00
  • Péntek 8:00-14:00

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

Igazgató: Kertész Sándor
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf:2
tel.: +36 (42) 501-800
fax: +36 (42) 501-809
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Központi telefonszám: +36 (42) 311-544
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: www.szabkam.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: +36 (42) 311-544, +36 (42) 420-180
Fax száma: +36 (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Debrecen Város Jegyzője, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 199.
Telefon: +36 (52) 511-421
Telefax: +36 (52) 511-422
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Cím: 4028 Debrecen, Rózsahely u. 4.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 115.
Telefon: +36 (52) 420-015
Telefax: +36 (52) 413-288
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 475.
Telefon: +36 (52) 533-924
Telefax: +36 (52) 327-753
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: +36 (52) 500-749
Fax száma: +36 (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 27
Telefon: +36 (52) 511-000
Telefax: +36 (52) 511-040, +36 (52) 511-050
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: +36 (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: +36 (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

6721 Szeged, Tisza L. krt. 11.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 12.
Telefonszám: +36 (62) 541-737
Telefax: +36 (62) 541-739
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Heves Megyei Békéltető Testület

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon. 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: +36 (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: +36 (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.
Telefonszám: +36 (36) 515-598, +36 (36) 515-597,
Telefax: +36 (36) 323-587
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Pest Megyei Békéltető Testület

Hatáskör: Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: +36 (1) 269-0703
Fax száma: +36 (1) 269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Hatáskör: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 (1) 329-7017, +36 (1) 236-3900, Telefax: +36 (1) 236-3956
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

 

148x296

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ